Επικοινωνία

ΠΙΑΤΑ

Το μέγεθος των πιάτων κυμαίνεται από τα 16cm εώς τα 45cm.

Τα σχέδια που αποτυπώνονται είναι είτε ολοκληρωμένο αντίγραφο πιάτου που έχει βρεθεί, είτε μέρος σχεδίου από διάφορα αντικείμενα.

Επιλέξετε το είδος της προτιμήσεως σας.

 

arts_1/footer.jpg" width="1157" height="82">
tml>