Επικοινωνία

ΜΙΝΩΪΚΑ

‘Η μινωική τέχνη έχει ποικιλία και πρωτοτυπία. Η ζωντάνια και χάρη που έχει δείχνει μια προτίμηση των Μινωιτών για την απεικόνιση της φύσης.

Τα θέματα και η τεχνοτροπία τους επηρέασαν τους γειτονικούς λαούς, ιδιαίτερα τους Κυκλαδίτες και τους Μυκηναίους.
Τα θέματα παριστάνουν συνήθως τοπία με πλούσια βλάστηση και ζώα, καθώς και θέματα από τον κόσμο της θάλασσας.

59,228,399,223,425,207,432,179,419,159,398,140,402,123,383,113" href="#" onClick="MM_openBrWindow('minoikag.html','30','width=536,height=536')">