Επικοινωνία

ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ

Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1700-1001 Π.Κ.Χ. , κυρίως στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά την περίοδο ακμής του εξαπλώθηκε και στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι περίοδοι εξέλιξης του Μυκηναϊκού Πολιτισμού ορίζονται με διάφορα κριτήρια. Από χρονολογική άποψη σημαντική είναι η κεραμική, η οποία εξελίσσεται με σχετικά γοργούς ρυθμούς.

50,333,349,278,330,249,327,211,306,198,283,199" href="#" onClick="MM_openBrWindow('mikinaikab.html','16','width=536,height=536')"> l>