Επικοινωνία

ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ

‘Υστερα από την εποχή του λίθου οι πρώτες αναλαμπές πολιτισμού στον ελληνικό χώρο εμφανίζονται στα νησιά του Αιγαίου και προπαντός στις Κυκλάδες γύρω στα 3000 π.Χ.

Βασικά χαρακτηριστικά οι παραστάσεις με ποικίλα ζώα, πουλιά, ψάρια, φυτά, λουλούδια, με ναυτικές εκστρατείες και άλλα θέματα.

,376,429,453,436,486,387,494,342,476,317,436,295" href="#" onClick="MM_openBrWindow('kikladikad.html','14','width=536,height=536')"> l>