Επικοινωνία


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ

Η τέχνη αυτή αναπτύχθηκε αμέσως μετά από τη μυκηναϊκή τέχνη που καταστράφηκε με τη μετανάστευση των Δωριέων. Πήρε το όνομά της από τα γεωμετρικά σχήματα, με τα οποία οι καλλιτέχνες διακοσμούσαν τα αγγεία.

Η γεωμετρική τέχνη άκμαζε κατά την περίοδο 1.100 - 800 π.Χ., που ονομάστηκε γεωμετρική εποχή.

Βέβαια η γεωμετρική διακόσμηση χρησιμοποιήθηκε και πολύ παλιότερα, π.χ. κατά τους προϊστορικούς χρόνους, αλλά αναπτύχθηκε κυρίως σ' αυτήν την περίοδο.

,435,411,419,398,404,399,385,442,342,443,268,419,237" href="#" onClick="MM_openBrWindow('geometrikad.html','10','width=536,height=536')"> l>