Επικοινωνία
Επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες και πλοηγηθείτε ενδεικτικά στην συλλογή των αντιγράφων.

Συνολικά η συλλογή του εργαστηρίου περιλαμβάνει αντίγραφα αρχαίων αγγείων όπως Μινωϊκά, Μυκηναϊκά, Βοιωτικά, Γεωμετρικά, Προγεωμετρικά, Καμαραϊκά, Κυκλαδικά, Ρυθμού χλωρίδας κ.α.

Τα προϊόντα του εργαστηρίου είναι πιστά αντίγραφα των αρχαίων αγγείων που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές και είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας πείρας και αγάπης προς το αντικείμενο.

rts_1/footer.jpg" width="1157" height="82">
tml>